Görme Engelliler

OKULUMUZ KIZ ÖĞRENCİ PANSİYONUNA BAŞVURU İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

 

Okulumuz kız öğrenci pansiyonuna parasız yatılı olarak müracaat etmek isteyenlerin hazırlamaları gereken evraklar:

 1. Ek 1 Belgesi ( İmza ve Onaylı)  dosyalar/2014_08/19115319_ek1.doc1.doc  

2. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ( Veli adına)

3. Sağlık Raporu (Öğrenci adına 1. basamak sağlık kuruluşu)