Görme Engelliler

9. SINIF KIZ ÖĞRENCİLERİMİZDEN OKUL PANSİYONUMUZDA KALMAK İSTEYENLERİN MÜRACAATLARI BAŞLADI

 

Pansiyonumuzda 37 Kız öğrencimiz için PARASIZ YATILI  kontenjan, 3 kız öğrencimiz için PARALI yatılı kontenjan vardır.

 Pansiyonumuzda kalmak isteyen 23 kız öğrencimizi belirlemek için aşağıdaki belgeleri dilekçe ekinde en geç 07 Eylül 2016 Çarşamba günü saat: 17:00’a kadar okulumuza kargo ile göndermeniz veya elden teslim etmeniz gerekmektedir.  Bu tarihten sonraki müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yurda yerleşecek öğrencilerin belirleme işlemleri Eylül Ayının ilk Haftası içinde bitirilmesi planlanmaktadır.

 

YATILI PANSİYON KAYIT İŞLEMLERİ VE EVRAKLARI

 

 

 

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı öğrenim görmek için Gelibolu Ecebey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini kazanmış ve kayıt yaptırmış bulunmaktasınız. Gösterdiğiniz bu başarıdan dolayı siz öğrencilerimizi, anne ve babanızı kutluyoruz.

 

 

 

Pansiyonumuzda 37 Kız öğrencimiz için PARASIZ YATILI  kontenjan, 3 kız öğrencimiz için PARALI yatılı kontenjan vardır.

 

Pansiyonumuzda kalmak isteyen 37 kız öğrencimizi belirlemek için aşağıdaki belgeleri dilekçe ekinde en geç 07 Eylül 2016 Çarşamba günü saat: 17:00’a kadar okulumuza kargo ile göndermeniz veya elden teslim etmeniz gerekmektedir.  Bu tarihten sonraki müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yurda yerleşecek öğrencilerin belirleme işlemleri Eylül Ayının ikinci Haftası içinde bitirilmesi planlanmaktadır.

 

Yurtlarla ilgili kurallar ve istenen malzemeler okul idaresi tarafından belirlenecektir. Pansiyonun uzaklığına göre servis ayarlama işi okul aile birliğimiz tarafından takip edilecek olup, ücreti servisi kullanan öğrenciler tarafından karşılanacaktır.

 

Hepinize şimdiden iyi bir eğitim öğretim yılı diliyorum.

 

 

 

                                                                                                                                                     Ali YAPICI

                                                                                                                                                    Okul Müdürü

 

 

 

 

ECEBEY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

 

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

 

OKUL PANSİYONUNDA KALMAK İSTEYEN (YATILI) ÖĞRENCİLERDEN

 

İSTENEN BELGELER

 

 

 

 1. Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığına dair tek hekim tarafından düzenlenecek sağlık raporu.
 2. Aile üyelerinin T.C. Kimlik No beyanı (Nüfus Müdürlüklerinden öğrenci adına alınmış vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği)
 3. Öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname (EK-1) ve ekleri. (Çalışanlar maaş aldıkları yerden, emekliler maaş aldığı banka şubesinden, bunların dışındakiler Muhtara onaylatacaklardır.)

 

   • İşçi, memur veya emekli iseniz; Maaş Belgesi. (Aylar itibariyle 2015, yılına ait 12 aylık toplam gelirini gösteren belge)

   • (Serbest meslek çalışanı iseniz; Vergi Levhanız veya SGK İle ilgili sigorta durum belgeniz.)

    Not: EK-1 Belgesi doldurulması ile ilgili açıklama son sayfadadır.

 

 1. Velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne babasıyla ilgili tedavi yardım beyannamesi, varsa diğer bakmakla yükümlü olduğu şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği.
 2. Sınavın yapıldığı ders yılında tasdikname ile uzaklaştırma veya daha ağır bir ceza almadığını ve sınıfını geçtiğini gösteren belge. (Mezun olduğu okuldan alınacak)
 3. İlköğretim okulundan devlet parasız yatılı veya burslu mezun olan öğrencilerden “Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci” olduklarını gösteren belge.(Burslu ve ya parasız yatılılık sınavını önceden kazanan-Mezun olduğu okuldan alınacak)
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 5. Pansiyonla ilgili dilekçe ve formlar (AŞAGIDA BOŞLARI BULUNAN DİLEKÇE VE FORMLAR MUTLAKA DOLDURULACAK VE İLGİLİ KİŞİLER TARAFINDAN İMZALANMIŞ OLACAKTIR.)

 

 

 

a) Ek-1

b) Evci ve Çarşı çıkış dilekçesi

c) Sorumluluk Formu

d) Taahhütname

 

                     PANSİYON EVRAKLARININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLA

 

 

 

 

PARASIZ YATILILIK ŞARTLARI:

 

 

 

 Ø Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ( M ) işaretli cetvelinde belirtilen MEB Okul Pansiyon ücretinin 3 katını geçmemesi gerekir.

 

 Ø Devletin 2016 yılı için belirlemiş olduğu yıllık pansiyon ücreti 2.815,00.- TL. dir.

 

 Ø Ailenin yıllık geliri ile aile fertlerine düşen yıllık tutar 7.530.- TL’nin altında ise öğrenci okulumuzda pansiyon kontenjanı ölçüsünde “PARASIZ YATILI” eğer ailenin yıllık geliri ile aile fertleri başına düşen yıllık tutar 7.530.- TL’nin üstünde ise öğrenci okulumuzda pansiyon kontenjanı ölçüsünde “PARALI YATILI” kalmaya hak kazanır.

 

 

 

PARALI YATILILIK ŞARTLARI:

 

 

 

 1. Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 21. Maddesi: Paralı Yatılı Öğrencilerden her yıl Bütçe kanunu ile tespit edilen ücret alınır. 2016-2017 için yıllık 2.815,00.-TL  dir.

 2. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 22. Maddesi mali hükümlerine ilişkin 3.bölüm aynen şöyledir:  “Paralı yatılı öğrencilerden ücretler, ilk taksit öğrencinin pansiyona kayıt olduğu gün, 2., 3. ve 4. taksitler ise KASIM - OCAK ve MART aylarının ilk on (10) günü içinde olmak üzere 4 taksitte alınır. Taksitini zamanında ödemeyen öğrencinin paralı yatılı öğrencilikle ilişiği kesilir.”

  2016-2017 Öğretim Yılı Paralı yatılı öğrencilerin ilk iki taksiti toplamı 704+704=1.408-TL ‘dir. Son iki taksit 2017 mali yılı bütçe kanununa göre tespit edilecek miktar üzerinden alınacaktır.

   

 

PARALI YATILI ÖĞRENCİLERİN PANSİYON TAKSİTLERİNİ ÖDEME PLANI:

 

1.TAKSİT : İlk kayıtta EYLÜL 2016 :704,00 TL

 

2.TAKSİT :10 KASIM 2016 :704,00 TL

 

3.TAKSİT : 10 OCAK 2017 : 2017 Bütçe Kanunu ile tespit edilen ücretin dörtte biri

 

4.TAKSİT : 10 MART 2017: 2017 Bütçe Kanunu ile tespit edilen ücretin dörtte biri

 

NOT: Bu tarihlerde taksitini ödemeyen paralı yatılı öğrencinin pansiyonla ilişiği kesilir.

 

 1. Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 23.Maddesi: “Paralı yatılı öğrencilerin ücretleri ile diğer personel ve gündüzlü öğrencilerin yemek paraları makbuz karşılığı, sayman mutemetlerince alınarak en geç 48 saat içerisinde saymanlığa yatırılır. Resmi günler bu süreye dâhil değildir.”

   

  ÖĞRETMEN ÇOCUĞU KONTENJANI

   

  Öğretmen çocuğu kontenjanından faydalanmak isteyenler aşağıda belirtilen yönetmelik şartlarını taşımaları kaydıyla Ek-1 beyannamesi düzenlemeden pansiyonumuzda parasız yatılı olarak kalabilirler.

  İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği 17. Madde: f) Kurumlarda öğretmen olup da görevli bulundukları yerde çocuklarının devam edeceği düzeyde okul bulunmayanların çocukları belirlenecek kontenjan kadarı sınavsız olarak parasız yatılılığa yerleştirilir.